о пројекту

FOOD BANK BELGRADE

Кампања за подизање свести

о добротворној организацији

Pro bono кампања за подизање свести о значају организације Banka hrane Beograd и њеним активностима на пољу борбе против глади у Србији.

Banka hrane у Србији не добија финансијску потпору која је неопходна да би се њена важност и деловање учинили доступним широј јавности. Из тог разлога, веома мали број корпоративних организација има удела у њеним акцијама, док још мањи број људи за ову банку уопште зна. Штавише, чак и они који су за Banku hrane чули немају свест о томе у коликој је мери глад велики проблем у Србији. Такође, грађани су ретко упућени у то да је за успех друштвено оријентисане организације пресудна подршка заједнице у којој та добротворна установа делује.

Како бисмо привукли пажњу јавности и заинтересовали је за овај проблем, развили смо концепт комуникације који ефективно контрастира класичном „банкарском“ дискурсу, комбинујући одабрани тон са застрашујућим подацима о распрострањености и комплексности проблема глади у нашој земљи.

Серија штампаних плаката у оквиру кампање спољног оглашавања, уз дигиталну подршку, донела је повећање броја посета сајту Banke hrane за чак 74,7%. Такође, странице О нама, Донирајте и Контакт добиле су значајни број кликова за време трајања кампање.

 

Комплетни редизајн сајта Banke hrane биће логични следећи корак на путу ка генерисању значајније подршке у овој критичној борби.

Услуге: креативна дирекција, арт дирекција, copywriting, штампа, дизајн landing странице, спољно оглашавање

FOOD BANK BELGRADE 15
FOOD BANK BELGRADE 16
FOOD BANK BELGRADE 17

Желите да
разговарамо?

контактирајте нас

Без обзира да ли је ваш пројекат велики или мали, једноставан или захтеван, позовите нас да заједно откријемо како Април може да вам помогне да унапредите раст вашег бренда и бизниса.